عنوان پرسش : مصالحه نامه در شورای حل اختلاف ۲۰
بنام خدا و با سلامی گرم و اساعه ادب محضر وکلای بسیار زحمتکش
وکیل محترم بنده که از دست کسی فته داشتم و به اجرا گذاشته بودم با وساطت و اصرار خود طرف و حتی با پرداخت مقداری از بدهی طرف نبده را راضی کرد که به شعبه حل اختلاف بروم و یک مصالحه نامه و رضایت نامه بنویسیم و من سفته ها را به او بدهم که آن کار را کردم غافل ازاینکه ایشان دارند سر من کلاه می گذارند و رفتند علیه من شکایت خیانت در امانت این سفته ها و حتی توهین کرده اند به هر حال ریاست شعبه که مصاله نامه را می نوشت مرقوم نمود که طرفین مصالحه نموده و دیگر در هیچ شعبه ای هم حقوقی و هم کیفری حق شکایتی در این مورد را ندارند . می خواستم از محضرتان بپرسم این طرف من را می ترساند که خیانت در امانت کردی ولی سفته ها را در شعبه بعد از مصاله به ایشان دادم آیا این مفاد مصالحه نامه شکایت ایشان را باطل می کند . چون که مرقوم شده دیگر طرفین در هیچ دادگاهی هم کیفری و هم حقوقی دیگر حق شکایت را ندارند . اگر بازپرس مرا بابت شکایت آن طرف که گولم زد خواست چه بگم . آیا بردن آن مصالحه نامه کافی است ؟؟ طرف خیلی آدم شیادی است از صداقت بنده سو استفاده کرده و سفته ها را در قبال مصالحه نامه در شورا از ن گرفت حالا علیه من شکایت خیانت در امانت کرده . شما را خیلی اذیت کردم ببخشید . خیلی عذر می خوام این مساله من را بسیار آزار و اذیت می دهد تکلیف من چیست در کنار بازپرس چه بگویم . آخه ریاست شعبه که داشت مصالحه نامه رو می نوشت گفت دیگه همه چیز تموم شده هیچکدوم از شما نمی توانید علیه همدیگر شکایت کنید آیا شکایت آن طرف نافذ است یا طبق این مصالحه نامه باطل است ؟ ببخشید مزاحم وقت شریف شدم

با سلام سازش صورت گرفته معتبر و قابل استناد می باشد و عمل سابق شما جرم نیست