عنوان پرسش : مشاوره ملکی ۱۸
راهنمایی بیشتر میخواهم لطفا راهنمایی وراه حل نشان بدهید چون دراین ماجرا به قول معروف آش نخورده ودهن سوخته شده فروشنده وخریدار کسان دیگری بودن الان ماباخریدار همسایه شده ایم بی انصافی است ازانجام ندادن تعهدات خریدار ما مجبورشویم دیوار بکشیم

سلام
عرض كردم بايد قرار داد هاي ايادي قبل را حتما مطالعه شود