عنوان پرسش : مشاوره ملکی ۲۸
آیا در قانون تعریفی برای دیوار کشیدن وجود دارد؟ برای مثال استفاده ازایرانت یا یونولیت یافنس ازمصادیق دیوار کشیدن میباشد یانه

كلمه ديوار كاشف از مصالحي چون اجر و ملات است يا بلوك و لاغير