عنوان پرسش : مشاوره ملکی ۶
آیا در قانون تعریفی برای دیوار کشیدن وجود دارد؟ برای مثال استفاده ازایرانت یا یونولیت یافنس ازمصادیق دیوار کشیدن میباشد یانه

كلمه ديوار كاشف از مصالحي چون اجر و ملات است يا بلوك و لاغير