عنوان پرسش : مشاوره ملکی ۲۷
باسلام وخسته نباشیدوهمچنین تشکرفراوان ازراهنمایی هاتون ,باتوجه به سوال قبلی بنده که درمورد تعهدضمن معامله برای مسدودکردن ناودان ها بود سوال دیگری برایم پیش آمده که خریدارجدید ضمن امتناع ازانجام تعهدات خود به نوعی بهانه کرده که شماهم باید پشت دیوار من که داخل حیاط میشود دیوار بکشیدآیا ما هم ملزم به این کارمیشویم اگر خریدار این موضوع را مطرح کند یانه

احداث ديوار جزءتعهدات قرار دادي شما نيست ولي امكان طرح دادخواست توسط خريدار وجود دارد