عنوان پرسش : مسدود کردن حساب برای چک ۸۲
با سلام من چند فقره چک از کسی دارم که برگشت خورده .چطور میتونم حسابشو جوری مسدود کنم که نتونه حساب جدید باز کنه؟

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته بدهید