عنوان پرسش : مالیات بر ارزش افزوده ۸۰
مشمولین مرحله اول مالیات بر ارزش افزوده چه مشاغلی هستند؟

سلام
كليه افراد ذيل
دارندگان كارت بازگاني ،پروانه بهره برداري معادن ، كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات ، كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارايه خدمات انها در سال٨٦ سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده ،كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالا و ارايه خدمات انها در ٥ناه اغازين سال ٨٧ يك ميليارد و دويست و پنحاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است (بحز اشخاص حقيقي تابع شوراء اصناف كشور )