عنوان پرسش : مالیات بر اجاره املاک ۱۸۰
سلام
آیا برای کسانی که ملکشان در شهر تهران زیر ۱۵۰ مترمربع بوده و معاف از مالیات می باشند، مالیات بر اجاره نیز نباید بدهند؟ ضمناً آیا در صورت معافیت از پرداخت مالیات، اظهارنامه بایستی تکمیل و ارائه گردد؟
متشکرم

سلام در اظهارنامه مالیاتی موارد مربوط به مالیات درج و تا سقف معافیت از پرداخت معاف خواهید بود. مالیات بر اجاره متفاوت از مالیات املاک بوده و در صورت رسیدن به نصاب می بایست پرداخت گردد. موفق باشید