عنوان پرسش : ماده ۶۶۳ ق م ا ۲۹
سلام.در پرونده مطالبه در اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام استعلامی به بانک شد و حساب محکوم علیه توقیف شده که ۵ میلیون در حساب بود لذا مجددا اجرای احکام دستور برداشت وجه را به بانک محال علیه داد اما بانک اعلام نمود که مبلغ توقیفی را بعلت اینکه محکوم علیه بدهی وام داشت کسر گردید. ایا طبق ماده ۶۶۳ ق م ا میتوانم شکایت کنم با سپاس

با سلام
بله وفق مفاد ماده مذکور، هر گونه دخالت یا تصرفی که منافی با توقیف ‌باشد،مشمول ماده می شود و می توانید شکایت کنید