عنوان پرسش : لغو اقامت ایتالیا ۱۲۱
با سلامآیا در کشور ایتالیا اگر شخصی پناهندگی سیاسی گرفته باشد و مجبور شود به کشور مبدا برگردد و در این حین دولت ایتالیا متوجه رفتن شخص پناهنده به کشورش شود آیا اداره مهاجرت ایتالیا اقامت پنج ساله(شامل آیدی کارت و تراول داکیومنت) را میتواند از راه دور در حین مدت ماندن شخص پناهنده در کشور خودش باطل کند (بدون حضور پناهنده در دادگاه و بازخواست شدن توسط قاضی در ایتالیا) بطوریکه شخص دیگر نتواند وارد هیچکدام از کشورهای حوزه شینگن شود؟؟

سلام
این سوال را از آقای سینا همتی که شماره ایشان در لیست مشاوران هست تلفنی بپرسید
موفق باشید