عنوان پرسش : لست دارايي هاي افراد ۱۸
خدمت وكلاي محترم
سلام

من يك مشكل مالي با فردي پيدا كرده ام و همكنون نياز است تا ليست دارايي هاي اين افراد را داشته باشم.
منظور از دارايي شماره حساب و املاك و مستقلات و دارايي هاي اين افراد است.
سوال بنده اين است كه چه مرجع قضايي و يا اداري توايي ارايه اين را دارا مي باشد.

سپاس

با سلام
با اقامه دعوی در خصوص مطالباتشان در قالب تامین خواسته می توانید از اموال یا حسابهای بانکی یا خودرو اطلاع حاصل نمایید