عنوان پرسش : قولنامه دستی ۱۹
سلام.ایا قولنامه یا مبایعه نامه حتما باید در دفتر مشاوراملاک نوشته شود یا میتوان به خاطر اطمینان دو طرف و با حضور شاهدان ان را دستی بین طرفین نوشت؟وایا در مراجع قضایی اعتبار دارد؟و چه مواردی در ان حتما باید قید شود.ممنون

با سلام
مبایعه نامه که بین طرفین تنظیم می‌گردد دارای اثر بوده و معتبر می باشد و جزو اسناد عادی قلمداد شده که در برابر متعاقدین واجد آثار حقوقی می باشد و در محاکم قضایی پذیرفته می‌شود.
مشخصات طرفین(خریدار و فروشنده)
2-موضوع معامله(مالی که فروخته می شود)
3-بهاء معامله(قیمت مال موضوع معامله)
4-شرایط قرارداد(مواردی که در مورد معامله با توجه به اراده طرفین قرار است انجام شود یا تعیین تکلیف در مورد برخی از شرایط قراردادی)
اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه
در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر
اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار بین طرفین ردوبدل شده، در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی وصول می گردد
اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود.
قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود.
حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند.
از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود.
بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است.
چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است.
از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.