عنوان پرسش : قرار اناطه ۳۳
با سلام
دادخواست تمکین دادم و زوجه ملزم به تمکین شد ولی اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر واسه دو ماه دیگه وقت رسیدگی گذاشته . حالا زوجه نفقه خواسته تو شورا . ایا من میتونم واسه نفقه قرار اناطه بگیرم؟ یعنی تا مشخص شدن تکلیف تمکین اون پرونده رو متوقف کنم؟راهش چی هست؟ اناطه امکان دارد؟

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
خیر باید نفقه را بدهید تا قطعیت حکم و اجرا حکم و عدم تمکین زوجه