عنوان پرسش : قرارداد وكالت ۶۴
سلام آيا در مورد دعاوي ملكي مي شود با وكيل دادگستري به نحوي قرارداد وكالت تنظيم نمود كه وكيل پس از انجام موضوع وكالت درصدي از قيمت روز ملك را به عنوان حق الوكاله دريافت كند ؟؟ (آيا اين موضوع مغايرتي با آيين نامه نظام وكالت ندارد ) ؟

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
بله
فقط در قرارداد باید قید شود ارزش ریالی درصد ملک