عنوان پرسش : فک پلاک خودرو ۴۲
با سلام برای فک پلاک خودروی فروخته شده به کجا باید مراجعه کرد

با سلام کاربر گرامی فک پلاک از خودرو از تعهدات خریدار است که با تنطیم وکالت در فک پلاک خریدار می بایست در زمان مشخص فک پلاک و سپس جهت انتقال سند در دفتر اسناد حاصر گردد در عیر اینصورت وکالت منقضی و خریدار جهت انتقال در صورت اختلاف با فروشنده می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام نماید