عنوان پرسش : فقدانی احظار ۳۴
سلام من یک راننده هستم یکی از مشتری های اژانس از من خواست تا ببرمش همدان گفت میرم خونه یکی از فایملا شاید تنها برگردم شاید فامیلمون هم بیارم.برگشتنی یک خانم با خودش اورد گفت فامیلمونه.بعد یه هفته از اگاهی نامه اومد رفتم گفتن اون خانم که اورده زن یکی دیگه بوده منم تمام همکاری با اگاهی کردم ادرس های اون طرف بهشون دادم خیل کارای دسگه دیروز بهم احظاریه دادگاه اومد نوشته بود برای اخرین دفاع حاظر بشم میخواستم بدونم من چکار باید بکنم ممنون میشم

با سلام
ما وقع را کاملا توضیح دهید و با اتکا به فقدان علم و عدم سونیت از خود دفاع کنید