عنوان پرسش : فسخ نکاح و فریب در ازدواج ۴۱
سلام ، بنده با دختری عقد کرده ام و برای مهریه یک واحد آپارتمان و تعدادی سکه تعیین شده و اینها را در یک برگه ساده در شب بله برون نوشته شده (ولی فقط امضا داماد در برگه موجود نیست و امضا پدر من و باقی اقوام همه در آن برگه به عنوان شاهد وجود دارد) ولی چون آپارتمان در زمان عقد موجود نبوده ،پدر من تعهد داده که ظرف مدت یکسال خریداری شده و آدرس آن به دفترخانه اعلام گردد و فقط اون تعداد سکه در عقدنامه وارد شده ،در اون کاغذ بله برون مدرک تحصیلی دو طرف هم نوشته شده است،مدرک تحصیلی دختر لیسانس(خالی) نوشته شده ولی مدرکش دیپلمه و لیسانس ندارد ،ما در دوران عقد هستیم و زندگی مشترک را شروع نکرده ایم و با اختلافات فراوان روبه رو شده ایم و این دختر به من دروغ های زیادی در معرفی خودش به ما گفته ولی هیچکدام در قانون جرم حساب نشده و تنها راه من برای رهایی از این کلاهبرداری اینه که ،با ارائه این برگه میتوان اثبات کرد که فریب در ازدواج صورت گرفته و نکاح را فسخ کرد؟

سلام
مهریه ای که در سند نکاحیه ثبت شده اعتبار دارد از طرفی اگر در سند نکاحیه تحصیلات زن لیسانس
ثبت شده و ازدواج به این شرط صورت گرفته می تواند از موارد فسخ نکاح باشد