عنوان پرسش : فسخ نکاح به جهت تدلیس ۵۰
سلام مم مدن هفت ماهه ازدواج کردم و مدت چهار ماهه که همسرم منزل را ترک کرده ومن بعد یک مدت دو گواهی از همسرم پیدا کردم که کارشناس مامایی معاینه کرده و نوشته که پرده بکارت معاینه شد و در چند ناحیه پارگی جزیی دارد و پرده از نوع حلقوی و دندانه دار بوده و کاملا ارتجاعی است و هنگام نزدیکی خون به مقدار کم قابل رویت است ایا دادخواست فسخ نکاح رو میتونم اراییه بدم و ایا اصلا با این مدارک قابل اثبات هست و من نتیجه ای میگیرم؟

سلام
تاريخ گواهي مهم است از طرفي پارگي در چند ناحيه قيد شد و قيد ازاله بكارت نشده است و ممكنه ادعا كند با جسم خارجي اين اتفاق افتاده
بهر حال اثبات ازاله بكارت با شماست تا بتوانيد فسخ نكاح حكم بگيريد