عنوان پرسش : فسخ قرار داد به استنادخیار غبن ۱۸
سلام ... ایا به استناد خیار غبن میشه معامله را فسخ کرد و وسیله رو استرداد کرد یا نه قاضی فقط ایشون رو موظف میکنه که الباقی پولی ک بیشتر گرفته رو پس بدهد؟؟؟

با سلام
اعمال خیار غبن فوری است و چنانچه در مهلت اعلام گردیده باشد از موارد فسخ قرارداد است.