عنوان پرسش : فسخ قرارداد ۲۰
من با یه نفر بیست روز پیش قرار داد خونه نوشتم که قرار بود سر این برج پول رهن بهم بده اما بعد چند روز از قرار داد مستاجر قبل میخواست بره و من هر چی با این اقا تماس میگیرم و زنگ میزنم هی امروز فردا میکنه . ایا میتونم قرار داد فسخ کنم یک طرفه ؟

با سلام
چون عقد اجاره بین طرفین از عقود لازم است قابل فسخ نمی باشد مگر شرط فسخ در عقد نوشته شده باشد ویا با رضایت هم عقد اجاره را اقاله وبهم بزنید وگرنه اصل بر عدم فسخ قرار داد می باشد