عنوان پرسش : فریب در ازدواج ۳۸
سلام من با دختری عقد کرده ام و برای مهریه یک واحد آپارتمان و تعدادی سکه تعیین شده و اینها را در یک برگه ساده در شب بله برون نوشته شده (ولی فقط امضا داماد در برگه موجود نیست و امضا پدر من و باقی اقوام همه در آن برگه به عنوان شاهد وجود دارد) ولی چون آپارتمان در زمان عقد موجود نبوده ،پدر من تعهد داده که ظرف مدت یکسال خریداری شده و آدرس آن به دفترخانه اعلام گردد و فقط اون تعداد سکه در عقدنامه وارد شده ،در اون کاغذ بله برون مدرک تحصیلی دو طرف هم نوشته شده است،مدرک تحصیلی دختر لیسانس(خالی) نوشته شده ولی مدرکش دیپلمه و لیسانس ندارد ،ما در دوران عقد هستیم و زندگی مشترک را شروع نکرده ایم و با اختلافات فراوان روبه رو شده ایم و این دختر به من دروغ های زیادی در معرفی خودش به ما گفته ولی هیچکدام در قانون جرم حساب نشده و تنها راه من برای رهایی از این کلاهبرداری اینه که ،۱-با ارائه این برگه یا کپی آن میتوان اثبات کرد که فریب در ازدواج صورت گرفته و نکاح را فسخ کرد؟ ۲- برای اثبات باید مدرک کتبی ارائه داد یا اگر مدرک کتبی نباشد شفاهی میتوان ثابت کرد؟ (چون برگه در دست پدر دختر میباشد و ما کپی نداریم) ۳-در صورت فسخ نکاح میتوان طلاهايي که به دختر هدیه داده شده را با ارائه فاکتور آنها به دادگاه به راحتی پس گرفت؟ ۴-در عقدنامه شغل دختر دانشجو وارد شده در حالی که ایشون ۲ ساله که پشت کنکوری هست و دانشجو نیست ،این موضوع فریب در ازدواج محسوب می‌شود و میتوان با این مورد عقد را فسخ کرد؟

با سلام
پیرو عرایض پیش گفته،می توانید دادخواست فسخ نکاح را مطرح کنید و برای اثبات این موضوع نیاز به دلایل از جمله نوشته اشاره شده در توضیحات و استماع شهادت شهود دارید و استرداد هدایا را نیز بخواهید چرا که مطابق ماده 803قانون مدنی مال موهوبه با فرض وجود عین آن قابل استرداد است.