عنوان پرسش : فروش ماشین ۱۹
خانم وکیل عزیز
خریدار ماشین کلا قلامه دستی که نوشتیم را قبول ندارد و منکر اون قولامه است و متاسفانه من هم قولامه را گم کردم و فقط کپی ان را دارم که بازمتاسفانه کارشناس خط هم نتوانست تشخیص بدهداثر انگشت خریدار را چرا که خریدار قولامه را امضاهم نکرده بود .
با وجود انکار خریدار به قولامه من میتونم از سند وکالتی که برای تعویض پلاک داده ام شکایت کنم و ماشین برگردونم .
خیلی ممنون از همکاری صمیمانه شما .

با سلام
شما با استناد به وکالتنامه می توانید فروش‌ را اثبات نمایید