عنوان پرسش : فرارمتشاکیان به علت طولانی شدن دادرسی ۲۳
بنده توسوال قبلیم متاسفانه جواب کامل نگرفتم سوالم اینه اگه توی پرونده نزاعی درطول مدت دادرسی تا صدور قراراگه متشاکیافرارکنن یا تغیر ادرس بدن مسولیت با چه کسی هست چون شاکی چندماه قبل شکایت کرده ولی دادرسی طولانی شده!

سلام
اعلام ادرس جدید بر عهده خود اشخاص است
دادگاه غیابی رسیدگی و در صورت اثبات محکوم میشوند