عنوان پرسش : فحاشی وضرب وشتم ۲۶
با سلام در خیابان با یه خانم در گیری لفظی پیدا کردم ابتدا او به من فحاشی و سپس من به او فحش دادم که بعد از این موضوع به وسیله میله ای به ماشین من ضربه زد ومن عصبانی شدم و از ماشین پیاده و با لگد به پای او ضربه زدم که پس از تماس با ۱۱۰ صورت جلسه تنظیم شد البته در ان قسمت دوربین مدار بسته وجود دارد که میتوانم اثبات کنم که او با ایستادن در جلوی ماشین مانع از رفتن من شده وبا میله به ماشین من خسارت وارد کرده میخواستم ببینم از طریق قانون چگونه میتوانم او را محکوم کنم با تشکر

شما می توانید شکایت وی کنید