عنوان پرسش : عفو و بخشودگی زندان ۲۱
من به یک سال حبس تعزیری بابت نفقه محکوم شدم و ب زندان رفتم ایا الان شامل عفو میشوم قبل اعلام عفو رهبری به زندان رفتم عفو شاملم میشه یا نه

با سلام
بله مشمول می شوید