عنوان پرسش : عزل وكيل و قراردادحق الوكاله ۳۳
سلام با وكيل دادگستري قرارداد وكالت بابت امور حقوقي وكيفري بابت ملكي امضا كرده ام و حق الوكاله ايشان در صدي از قيمت روز ملك پس از رفع موانع فروش آن مي باشد . وايشان بعد از چندين سال در دادگاه حقوقي و به علت اشتباه محرزي كه در امر وكالت كرده اند نتوانسته اند راي به نفع اينجانب بگيرند . و در قرارداد ايشان ذكر شده است كه در صورت عزل غير موجه ايشان بايد كل حق الوكاله را پرداخت كنم . آيا اگر ايشان را عزل كنم و وكيل ديگري بگيرم بايد حق الوكاله ايشان را طبق قرارداد پرداخت كنم ؟؟ ممنون

با سلام
چنانچه اشتباه وکیل دلیل اصلی صدور رای به ضرر بوده است، خیر