عنوان پرسش : عدم پرداخت مهریه ۴۹
سلام اگر از کشور خارج شوم تا ممنوع الخروج نشدم برای فرار از مهریه ایا بعد چندسال که برگردم چه میشود و ایا بعد چندسال میتونم اونو قسطی پرداخت کنم

سلام در صورت عدم تمکن مالی جهت پرداخت مهریه می توانید آنرا تقسیط نمایید.