عنوان پرسش : عدم سوپیشینه ۴۲
سلام.
اگر فردی ۷ سال پیش توسط پلیس در ماشین با آقایی دستگیر شود و با تعهد کتبی و پرداخت ۱۵۰هزار تومن جریمه نقدی آزاد شود، و اثر انگشت از ۱۰ انگشت داده باشد ، آیا بعد از ۷ سال سوپیشینه دارد؟
برای گزینش اموزش و پرورش مشکلی خواهد داشت؟

با سلام خیر مانع نمی باشد