عنوان پرسش : طلب کمک از وکیل حترم ۱۹
بنام خدا محضر وکیل محترم سلام . آقای وکیل چنانچه مستحضرید بنده از کسی ۲۰ میلیون طلب داشتم بابتش سفته گرفته بودم و سفته ها را به اجرا گذاشته و محکومش کرده بودم . لذا طرف پیش اینجانب آمده و گفتند که فردا بیا صبح زود بریم شورای حل اختلاف پولتو بدم سفته ها رو بده من نیز صبح زود رفتم ریس شعبه تازه داشت دفترو باز می کرد جریان را به رئیس شعبه گفتیم لذا رئیس شعبه از من شماره حساب گرفت و به طرف داد و گفت برو پول سفته ها رو کارت به کارت کن در طول این مدت رئیس شعبه مشغول نوشتن کاغذ در جهت ابطال سفته ها و حل و فصل شدن جریان شد . و از من به عنوان طی کردن مراحل اداری خواست چند تا امضا بزنم . تا اینکه آن طرف رسید و فیش را به رئیش شعبه داد اینجانب از رئیس شعبه خواستم که فش را به من بدهد تا ببینم حسابم را کامل پرداخت کرده ولی رئیس شعبه امتناع نمودند . به هر حال رئیس شعبه گفتند که همه چیز حل شد برو پولتو بردار و دیگر تمام شد بنده سریعا سراغ حسابم رفتم دیدم که طرف فقط ۵۰۰ هزار تومان به حسابم ریخته مساله را سریعا به رئیس شعبه گفتم ولی ایشان باز اعتنایی نکردند فهمیدم که این دو نفر با هم تبانی و سرم کلاه گذاشتند سریعا به دادگاه کیفری شکایت کلاهبرداری و تبانی کردم ولی دادگاه گفت که تو امضا کردی و این مساله هم کلاهبرداری نیست و تبانی هم جرم نیست در روز روشن هم سفته هایم را از دستم در شعبه گرفتند و هم پولم رفت لذا عاجزانه از محضر وکیل محترم تقاضا دارم بنده با چه عنوانی و موضوعی شکایت کنم تا بتوانم به حقم برسم .

با سلام اگر خلاف مفاد سازش نامه و یا رضایت نامه را بتوانید اثبات نایید می توانید برای ابطال اقدام نمایید و در غیر این صورت نمی توانید اقدامی نمایید