عنوان پرسش : طلب مهریه همسر ۱۷
همسر اینجانب در خواست مهریه از طریق اداره ثبت دادن که خودرو اینجانب توقیف شد با اعتراض اینجانب رای به نفع من صادر شد ولی وکیل همسرم اعتراض زد آیا دوباره. رای تغییر میکند

با سلام
خیر مطابق قوانین و آیین نامه ثبت، خودرو بر خلاف قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی جدید ،هنوز جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود لذا قابل توقیف نیست