عنوان پرسش : طلاق و پرداخت مهریه ۴۷
من خانمم رو دوست دارم ولی دخالت های بیجا و بی حد مادرش زندگی ما رو خراب کرده و خانمم رو تشویق به طلاق کرده.. آیا میتونم به خاطر دخالت از او شکایت کنم؟؟

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
خیر
پیشنهاد دید که هر دو نزد مشاور خانواده روید .