عنوان پرسش : طلاق زن از مرد ۱۸
دوست من یک سال و شش ماه هست که از شوهرش درخواست طلاق داده و دادگاه هم حکم طلاق داده ولی شوهرش مدام در حال فرار هست. میخواستم بدونم راهی وجود داره که هر چه سریعتر ایشون طلاق بگیرند؟
ایشون ۱۶ سالگی ازدواج کردن و در حال حاضر ۲۰ ساله هستن

با سلام
مطابق ماده 32 قانون حمایت از خانواده، در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است
و ماده 33 قانون مزبور اشعار می‌دارد ،مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به‌عمل مي آيد.
تبصره: دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.