عنوان پرسش : طلاق تواقفی ۲۰۲
باسلام.برای یک زوج گواهی عدم امکان سازش با استفاده از وکالت در طلاق زوجه صادر شده است و‌ چند روز بعد با توافق زوجین وکالت در طلاق باطل شده است.اکنون تصمیم آنها عوض شده و مجددا هر دو قصد طلاق دارند، آیا با همان گواهی قبلی که صادر شده میتوانند اقدام به طلاق کنند و ابطال وکالتنامه را نادیده بگیرند؟

با سلام و احترام, اگر هر دو قصد مجدد بر طلاق دارند می توانند به دفترخانه مراجعه و همان گواهی عدم امکان سازش قبلی را اجرا نمایند.