عنوان پرسش : ضمانت بانکی ۱۸
اگر کارمند دولتی بخواهد استعفا بدهد و قبلا ضامن وام بانکی شده باشد و اقساط وام تسویه نشده باشد آیا بخاطر ضمانت برای استعفا دادن با مشکل مواجه می‌شود؟ یعنی چون هنوز اقساط وام پرداخت نشده ممکن است اجازه استعفا نداشته باشد؟

با سلام
قبول یا رد استعفا با رییس آن ارگان می باشد و قبول درخواست شما به جمیع شرایط بستگی دارد
موفق باشید