عنوان پرسش : ضرب وجرح عمدی وشکسته شدن بینی ۲۰
من بعد از ابلاغ در موعد مقرر مراجعه نکردم حالا اگر شاکی من رضایت دهد حکم من چیست

با سلام
در صورت گذست شاکی، دیه آسیب وارده منتفی است لیکن چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد مرتکب مطابق ماده 614 قانون تعزیرات ،به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.