عنوان پرسش : ضامن شدن کسی ۲۱
پدر من ضامن پسر دوستش شده ک با زنش مشکل داشته و اون خودشو نمیره معرفی کنه الان برای پدرم ابلاغ امده ک باید اون بیاری معرفی کنی اونم با زبون خوش نمیاد بره میخواستم بدونم باید چکار کنیم میتونیم ب زور ببریم تحویلش بدیم

با سلام
به هر ترتیبی است شخص را در مرجع مربوطه ظرف مدت معینه حاضر کنید در غیر این صورت، نسبت به ضبط وثیقه اقدام خواهد شد