عنوان پرسش : صلاحیت دادگاه های عمومی جهت تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز ۱۳
باسلام
احتراما با توجه به تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز در سال ۸۹ و ارسال ابلاغیه و آئین نامه اجرایی آن به ادارات کل آب منطقه ای استان ها در سال ۹۰ و تعیین کمسیون آب های زیر زمینی جهت بررسی پرونده های ارسالی جهت تصمیم گیری و صدور رای و تعیین دیوان عدالت اداری جهت درخواست تجدید نظرخواهی توسط مالکان این گونه چاه ها پس از صدور رای توسط کمسیون‌ آبهای زیر زمینی، باتوجه به تشکیل پرونده توسط مالکان چاه های غیر مجاز پس از فراخوان ادارات آب استان ها و ارجاع این پرونده ها به این کمسیون ها ، آیا دادستان عمومی یک شهرستان می تواند یا صلاحیت حقوقی دارد به یک پرونده که قبلا به این کمسیون در مرکز استان ارجاع شده ورود نماید و قبل از اینکه جهت پرونده ارجاع شده، توسط کمسیون مستقر در مرکز استان رای صادر گردد یا جوابیه تجدید نظر از دیوان عدالت صادر گردد، حکم یا دستور به مسلوب نمودن آن چاه غیر مجاز بدهد ؟
با تشکر.

باسلام، کاربرمحترم طی بخشنامه دادستانی کل کشوربه دادستان های سراسر کشور ابلاغ شده که نسبت به انسداد چاههای غیر مجاز آب اقدام نمایند، لذا باتوجه به این بخشنامه دادستان هر شهرستانی میتواند نسبت به مسدودنمودن چاههای غیر مجاز اقدام نماید.