عنوان پرسش : صقد جنین ۴ ماهه ۶۰
وقتتون بخیر خانومم من با پدرش دست به یکی کردن که بچمونو از بین ببرن بچمون چهار ماهشه من باید چکار کنم خیلی نگران بچه ام خانومم میخواد طلاق بگیره میگه این بچه نباشه بهتره اما من بچرو میخوام پدر اون بچه ام باید چکار کنم

سلام
در صورت مشاهده هرگونه اقدام
علیه خانم مبنی بر قتل جنین اقدام کنید و سقط جنین نیز بدون مجوز در حکم قتل است