عنوان پرسش : صدور رای ناقص ۳۳
سلام ، متهم پرونده مدیر دفتر املاک در مراحل کارشناسی خط که چهار کارشناس جعل مفاد سند رو تایید کردن کارمندشو به عنوان جاعل معرفی کرده که مدتهاست از دفتر ایشون رفته و هیچ اقدامیم از طرف بازپرس برای تعقیب ایشون انجام نشده و کیفر خواست به دادگاه فرستاده شده دادگاه هم با وجود مدارک موجود که سند چندین ماه در تصاحب مدیر و متهم پرونده بوده و از طریق مراجع قضایی و اتحادیه مسترد و حق کمسیون هم گرفتن و تخلفات صنفی محرز و کد رهگیری هم فاقد اعتبار اعلام شده صرفا بدلیل اینکه عنصر مادی جرم جعل رو مرتکب نشده ایشون رو بدون استدلال قانونی در مورد استفاده از سند مجعولم مبرا کرده و درمورد شخص جاعل معرفی شده از طرف متهم دادگاهم اقدامی نکرده و تکلیف سند مجعولم مشخص نشده ، وکیل بنده رای صادره رو بهم اطلاع ندادن و خودشونم تجدید نظرخواهی نکردن مهلت اعتراض تموم شده بمحض مطلع شدن از وکیل و شاگرد دفتر املاک شکایت کردم و چند ماه دیگه زمان برد تا کیفر خواست علیه وکیل صادر بشه و قصور ایشون اثبات بشه وتا الان دلیل اینکه اون شعبه دادسرا بازپرس ثابت نداره هیچ اقدامی در مورد شکایتم علیه شاگردش نشده بعد از گذشت پنج ماه چه اقدامی میتونم بکنم مخصوصا در مورد جلب مجدد مدیر دفتر

سلام
چون راي قطعي شده ورود مجدد به پرونده مسموع نيست
شكايت از مسببين حقوق قاوني شما محفوظ است و منتظر راي اخير الذكر كه فرموديد باشيد