عنوان پرسش : شکایت کیفری درمورد ادرس متهم ۲۵
با توجه به اینکه خانومی که چند سال باهم رابطه داشتیم و به دفعات از بنده شکایت مبنی بر توهین و تهدید وافترا در دادگاه که در پایان منع تعقیب با توجه به عدلهای بنده در مورد شکایت ایشان پرونده بسته شده با توجه به اینکه بنده در موضوع دیگر که مالی بوده در زندان بودم وایشان شکایت دیگری در همان دادگاه ودر شعبه دیگری انجام دادند که غیابا رای شعبه دادگاه به زندان ابلاغ شد که لایهایی تنظیم وبه دادگاه ارسال نمودم حالا که بنده ازاد شدم بلافاصله ابلاغیهای هم در سامانه ثنا وهم کتبی به بنده ابلاغ شد وپس از مراجعه به دادگاه جراییم رایانهای که پیرامون شکایت وی از بنده مبنی بر انتشار عکس که در فضای مجازی در اینستا گذاشته وادا بر اینکه بنده انجام دادم عکسها هم چیز خاصی نبوده ودر شکایتهای قبل نیز عنوان شده بود، دادیار به محض ورود عنوان به اینکه عکس بنده را در روزنامه انتشار نموده ایا قانونی بوده؟ و خواستار ضامن یا فیش حقوقی شدن دادیار شعبه بدون تفهیم اتهام به بنده را چگونه میتوانم پیگیر موضوع شوم؟ در حالی بنده نیز در دادگاهی دیگراز ایشان شکایت بابت توهینو.... ومحکوم هم شدند و به دادیار نیز رای دادگاهی که محکوم شدند و منع تعقیب شکایت ایشان از بنده را نیز نشان دادم ولی بازم بینتیجه بوده در حال حاظر بنده چگونه و کجا میتوانم شکایت کنم ؟با توجه به تمام پیامها وپروندههای سال۹۱ که باز منع تعقیب حاصل شکایت وی بوده در شعبه موجوده ممنون میشم اگه کمکم کنید

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
بله قانونی بوده شما باید وکیل اخذ تا پرونده را مطالعه و بررسی کند .