عنوان پرسش : شکایت همسر سابق از من بدلیل همکاری با دخترم در ملاقات دوست پسرش ۱۹
میخواستم ببینم ایا عنوان سوال بنده انجام شدنی است یعنی همسر سابق میتواند لز من شکایت کند چون به دخترم کمک کردم که دوست پسرش،را ببیند

باسلام
اگر بتواند اثبات کند شما رابطه نامشروع دخترتان با آن پسر را سهل نمودید احتمالا به عنوان معاونت در جرم (رابطه نامشروع) محکوم خواهید شد
اثبات آن هم داشتن مدرک یا اقرار دخترت یا آن پسر می باشد