عنوان پرسش : شکایت ضرب وشتم ۳۱
سلام شخصی به علت ضرب وجرح از سه نفر شاکی میشه بعد در طول دادرسی یا دادگاه اعلام میکنه یکی از اون اشخاص درضرب وشتم حضور نداشته وبه اون شخص رضایت میده ایا مقدار دیه کم میشه؟

ضرب و جرحی که توسط ایشان انجام شده از میزان دیه کسر می گردد . دو نفر دیگر صرفا بر اساس ضربات خود محکوم می شوند.