عنوان پرسش : شکایت حقوقی ۱۵
سلام من ی پرونده حقوقی دارم که همکارم فقط براساس فیش واریزی بانک برعلیه من شکایت کرده الان یکساله از روی این شکایت گذشته و این شکایت دوتا ۲۰میلیون تومن هستش در شورا ولی یکیش رای صادر شده به ضرر من و من اعتراض دادم یکی هم همینجوری مونده ولی در اسفند ماه همکارم فوت شد الان ورثه دوباره شروع کردن پرونده رو ولی الان من ی نوشته از همکارم مرحومم پیدا کردم که نوشته پول در قبال کار در شرکت به حساب من خواهد ریخت بنظر شما این مدرک جدید بدرد بخور میشه چون واقعا من این پولهارو در قبال کار گرفتم

با سلام
چنانچه مبالغ واریزی به منظور پرداخت بدهی مرحوم به شرکت ذی ربط واریز شده است و شما نیز این تکلیف را انجام داده اید، اگر فرصت اعتراض دارید، از رای صادره تجدیدنظر خواهی کنید