عنوان پرسش : شکایت بابت دادن چک مسدودی و مزاحمت تلفنی و حضوری ۲۲
سلام اگر فردی در شهری اقدام به دادن چک مسدودی کند و همچنین مزاحمت تلفنی ایجاد کند و بعدا به شهر دیگر برود در دادگاه که اول ساکن بوده میشود شکایت شود؟ و آیا شکایت چک مسدودی و مزاحمت را با هم میشود ؟ با تشکر

باسلام مطابق ماده ده ازقانون صدور چک اگر کسی باعلم به مسدود بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید به مجازات آن جرم محکوم میگردد،بله میتوان هر دو شکایت را در قالب یا شکواییه مطرح نمایید.دادگاه صالح جهت طرح شکایت محل وقوع جرم خواهد بود،موفق باشید