عنوان پرسش : شکایت ازدادیار ۳۹
باسلام.آیا در این مملکت جایی پیدا میشه که آدم از یه دادیار رشوه خوار شکایت کنه.حق منو پایمال کرده علنا.خدا لعنتش کنه

سلام
در مورد این سوال به دادگاه کیفری رسیدگی به کارکنان دولت در تهران شکایت کنید