عنوان پرسش : شهادت در دادگاه ۱۹
سلام .من تو یکی از گروه های شبکه اجتماعی با خانومی دوست شدم .یک روز این خانوم هر چقد پیام زنگ زدم جواب نداد.از تو گروه خواهز زادشو پیدا کردم حالشو جویا شدم .ک گفت با دوست پسر دختر بیرون مشروب خوردن .خالش حالش خراب شده بردنش بیمارستان .بعد اگه میتونم برم بیمارستان ببینم حال خالش چجوره چون خودش نمیتونست بره .من رفتم بیمارستان اونجا انتظامات منو گرفت گفت ک من به خانوم مشروب دادم از این حرفا .بعد همون پسره ک مشروب داده بود اومد گفت من هیچ کارم منو ول کردن .حالا قاضی پرونده منو خواست.منم رفتم پرسید همینارو گفتم .بعد گفت ک باتو خورده من گفتم نه .بعد گفت بنویس امضا کن .سری بعد ب عنوان متهم میای .مگه من جرمی مرتکب شدم ک بعنوان متهم باید برم

باسلام سوال شماتکراری ست پاسخ داده شده پرونده شمانیاز به وکیل دارد با وکیل دادگستری همراه باشید،موفق باشید