عنوان پرسش : شرایط تقاضای ایجاد موسسه میانجیگری ۱۲۱
سلام.
کسی که به اتهام معاونت در جعل اسناد رسمی به مدت ۲۲ روز بازداشت و با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شده و در نهایت در دادگاه به جزای نقدی یک ونیم میلیون تومان محکوم شده، می تواند می تواند تقاضای ایجاد موسسه میانجیگری نماید؟

با سلام
شرایط احراز داوطلبان تأسیس مؤسسه میانجی‌گری در امور کیفری بشرح ذیل می باشد:
۱- وثاقت
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳- فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
۴- حداقل سن ۲۵ سال تمام شمسی
۵- دارا بودن مدرک دانشگاهی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی ، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق
منظور از فقدان سابقه کیفری موثر موارد مصرحه در ماده 25 قانون مجازات اسلامی است و محکومیت مذکور شامل موارد ماده 25 نمی‌گردد لذا مانع احراز شرایط فوق برای تاسیس مؤسسه میانجی‌گری نخواهد بود.