عنوان پرسش : شراکت در خرید خودرو ۵۰
سلام . من با کارفرمای خود در سال ۱۳۹۱به صورت شراکتی یه خودروی سمند بمبلغ حدودا ۲۳ میلیون تومان خریداری کردیم که از مبلغ کل حدود ۱۰ میلیون تومان رو خودم و الباقی رو کارفرما ی من پرداخت کردیم و در زمان تنظیم قولنامه خرید کلا به نام کارفرمای من قولنامه تنظیم شد و با توجه به قولنامه ایشان سند خودرو و تعویض پلاک رو به نام خودش انجام داد ضمنان بنده طی چند جلسه به ایشان عرض کردم که حتیالمکان یک تفاهم نامه دستی از شرح انجام معامله بین خودمان بنویسیم که ایشان از این کار امتناع کردند و از همان موقع خرید خودرو در ید بنده بوده که با نحوه بیمه کردن خوردو و شاهد میتوانم این موضوع (که خودرو در ید بنده بوده )را ثابت کنم .و شایان ذکر است که من تنها سندی که در دست دارم واریزی همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان در حدود زمانی خرید خودرو است (طی گزارش بانکی) حالا بعد از گذشت حدودا ۷ سال ایشان(کارفرما) طلب خودرو را کرده و میگوید باید خودرو را به من بدهی . خواهشمندم در این خصوص من را راهنمائی بفرمائید . با تشکر

سلامدادخواست اثبات مالکیت و الزام به انتقال سه دانگ از اتومبیل را با استناد به فیش واریزی بیمه که بنام شماست و شهود به دادگاه بدهید