عنوان پرسش : شبهه در رروابط زنانشویی ۶۰
با سلام برای من شک و تردید شد که شما گفتید زن و شوهری که در حین رابطه جنسی به هر دلایلی باعث بشه یکی از آنها بمیرد به پرداخت دیه و مجرم شناخته میشود آیا همچین چیزی میشود ؟و خداوند زابط زنان شویی را یکی از عبادتها دانسته لطفا توضیح دهید

سوالتون خیلی مبهم هست و نیاز به توضیح بیشتر دارد