عنوان پرسش : شاهد دارم اقای وکیل ۲۴
سلام آقای وکیل شاهد دارم ولی نمی دونم چیکار کنم به کی بگم

سلام
اولا شاهد بايد ناظر كل جريان باشد
ثانيا به عنوان حعل معنوي و تحصيل ما نامشروع قابليت تعقيب كيفري هست
ضمنا حتما از وكيل در شهر خود استفاده كنيد