عنوان پرسش : سو استفاده از اطلاعات توسط وکیل ۲۱
سلام اگر شخصی جهت مشاوره نزد وکیلی برود ودر موردمشکلش با او مشورت کند واطلاعاتی به او بده ونظر خواهی کند از او وبعدش چون وکیل مورد نظر طرفررا می شناخته صدایش را پر کند واین وکیل بشود وکیل طرف مقابل کسی که به نزدش رفتهرونظر خواهی کرده ایا این وکیل میتواند ازاین اطلاعات بر علیه شخصی که جهت نظر خواهی رفتهرنزدش استفاده کند

با سلام
وکیل اصولا محرم اسرار موکلین خویش است وهرگونه نقل وانتقالات اطلاعات فی مابین شما وشخص وکیل بعلت مسایل شخصی محرمانه خواهد بود ودر صورت ابراز اطلاعات شما بغیر مرتکب تخلف صنفی ودر برخی مواردمرتکب جرم شده است